Felkoder på Amazon och hur du löser dem

Amazon felkoder och hur du löser dem

Den här sidan innehåller vanliga problem som kunder kan stöta på när de försöker lista på Amazon

Information och lösningar för specifika Amazon-fel:

Amazon begär att man använder streckkoder från GS1 snarare än tredjepartskällor. Detta är en rekommendation och ännu inget krav. Streckkoder från GS1 kan vara dyra, eftersom de vanligtvis kräver både års- och medlemsavgifter. Streckkoder från The International Barcode Network kan därför vara bättre lämpade för dina produkter. Våra streckkoder är lämpliga för dig om inte:

  • Du använder Amazons EDI-system (om du inte vet vad det är, använder du det troligen inte)
  • Du säljer din produkt med hjälp av Amazons varumärkesregister
  • Du buntar namnmärkta artiklar som har ett eller flera nationella varumärken
  • Du behöver ditt företagsnamn för att visas i GS1-databasen. (Köp av streckkoder från International Barcodes ger inte tillgång till GS1-medlemskap)

Märkning av produkter: Lägg till en streckkodsbild på din produktförpackning

Det finns en mängd olika problem som kan uppstå under listning på Amazon, så vi rekommenderar att du listar din produkt på Amazon innan du skriver ut / lägger till din streckkod på din produktförpackning. Detta kan i slutändan spara dig både tid och pengar om du stöter på problem när du försöker lista din produkt på Amazon. spara dig tid och kostnader om det skulle uppstå problem med din Amazon-listning.

Fel och lösningar på Amazon

När du använder streckkoder från en tredje part (från andra företag än GS1) som säljare på Amazon kan du stöta på vissa felkoder som härrör från Amazons streckkodspolicy som fokuserar på att tvinga säljare att uteslutande använda streckkoder från GS1.

Nedan finns en lista över vanliga fel, förklaringar till varför du ser dessa fel och hur du kan åtgärda dem. International Barcodes strävar efter att ge våra kunder snabb och korrekt support. Om dessa lösningar inte löser ditt problem, vänligen kontakta oss.

Felkod för Amazon: 5665

Amazon error

Denna felkod verkar vara slumpmässig, men det är sannolikt resultatet av en algoritm som vi för närvarande inte känner till. Den mest framgångsrika lösningen hittills, av andra Amazon-säljare, är att helt enkelt ange “N/A”, “N/” eller “TBA” som varumärkesnamn. Säljare har också rapporterat att de kan ändra varumärket efter att produkten har listats.

OBS: Du måste ändra både varumärkes- och tillverkarfälten snabbt, annars kommer fel att fortsätta dyka upp. För att lösa detta specifika problem måste du kontinuerligt stänga felkoderna och ange informationen tills felen upphör.

Felkod för Amazon: 5461-1

Amazon error Denna felkod visas när Amazon söker efter din UPC-kod/produktmärke eller tillverkarinformation i GS1 GEPIR-databasen. Om du försöker lista en produkt med ett varumärke som redan är listat i Amazon’s Brand Registry Program(ABRP), kommer detta felmeddelande att dyka upp. Den enklaste lösningen på detta är att du ändrar det varumärkesnamn du använder. I.E. Använd alternativ stavning, “N/A”, “TBA” “mitt varumärke” eller något liknande.

OBS: Du måste ändra både varumärkes- och tillverkarfälten snabbt, annars kommerfel att fortsätta dyka upp. För att lösa detta specifika problem måste du kontinuerligt stänga felkoderna och ange informationen tills felen upphör.

Felkod för Amazon: 5461-2

Amazon error

Denna felkod kan visas när man försöker sälja en produkt med ett “stort varumärkesnamn” som INTE är listat i ABRP. Eftersom det är ett “stort varumärkesnamn” har Amazon placerat det i någon form av databas vid någon tidpunkt för att förhindra att andra säljer under namnet. För att åtgärda denna felkod måste du ändra namnet på samma sätt som för att komma förbi den tidigare felkoden (5461-1).

OBS: Du måste ändra både varumärkes- och tillverkarfälten snabbt, annars kommer fel att fortsätta dyka upp.För att lösa detta specifika problem måste du kontinuerligt stänga felkoderna och ange informationen tills felen upphör.

Felkod för Amazon: 8556

Amazon error

Denna felkod visas vanligtvis när du har angett ditt streckkodsnummer felaktigt. Det första du bör göra när du får denna felkod är att dubbelkontrollera att du har angett streckkodsnumret korrekt. Om du har angett streckkodsnumret korrekt, men fortfarande stöter på denna kod, vänligen skicka en förfrågan till oss. Se till att du väljer “UPC” för det 12-siffriga UPC-numret och “EAN” för det 13-siffriga EAN-numret.

Tillverkarfel på Amazon

Amazon error När denna felkod visas betyder det att du antingen redan har använt det angivna UPC/EAN-numret, att UPC/EAN-koden är felaktigt angiven eller att någon annan har stulit/använder numret olagligt. Om du har angett streckkodsnumret korrekt, men fortfarande stöter på denna kod, vänligen skicka en förfrågan till oss. Se till att du väljer “UPC” för det 12-siffriga UPC-numret och “EAN” för det 13-siffriga EAN-numret.

Fel på Amazon Product ID

Amazon error Denna felkod visas vanligtvis när streckkodsnumret är felaktigt inmatat. Detta händer vanligtvis när en person väljer fel streckkodskategori (UPC/EAN/GTIN) och även anger fel antal nummer för den kategorin. Kom ihåg att UPC har 12 siffror, EAN har 13 siffror och ITF-14 (kartongkoder) har 14 siffror. Om felet kvarstår efter att du kontrollerat detta själv, vänligen kontakta oss.