Test av streckkodskonst

We have a new service where we can test your barcode artwork, to give you an idea of whether it will scan well.

This is not an official Barcode Verification Report (vilket kostar $59 USD)

som krävs av vissa stormarknads- och hårdvarukedjor. Men det är ett test som använder samma utrustning och ger samma information.

Detta test kommer att göras på ditt konstverk – så att du kan ha mer förtroende för streckkodens kvalitet innan du går till utskrift – eller så kommer det att berätta för dig vilka problem det finns med streckkodens konstverk.

För att göra detta test, vänligen köp den kvantitet du behöver (KR 150 styck) och skicka sedan en pdf med streckkodskonstverket till oss via e-post. Pdf-filen måste vara A4 eller mindre i storlek och 100%. Vi kommer att skriva ut det på en laserskrivare i svartvitt (så att det inte testar några andra utskriftsfärger) och testa det, och sedan maila rapporten till dig.

Du kan se några exempelrapporter nedan. Betygen varierar från A (utmärkt) till C (OK) till D och under vilka är underkända.

Test Pass A grade
Test Pass B grade
Test Pass C grade
Test Fail Decodability
Test Fail Right Margin
Test Fail modulation and magnification

Test av streckkodskonst

120,00kr

Kategori: