Krav för streckkoder på Amazon

Streckkoder för Amazon

Amazons EAN-policy och hur strikt den tillämpas är under ständig förändring. Vi försöker hålla informationen om detta uppdaterad här, men har ingen insyn i Amazons interna processer. Om du vill vara säker på att dina streckkoder accepteras av Amazon eller andra återförsäljare är det därför bäst att kontakta dem direkt. Vi vill betona att vi inte kan garantera att våra streckkoder accepteras i allmänhet, eftersom varje återförsäljare kan sätta upp begränsningar för de produkter de har i lager.

Amazon använder 13-siffriga EAN-koder eller 12-siffriga UPC-koder för unik produktidentifiering. Dessutom tilldelas varje produkt Amazons eget identifikationsnummer: ASIN (Amazon Standard Identification Number).

För bara några år sedan var användningen av EAN-nummer på Amazon relativt okontrollerad, så att i princip vem som helst kunde lista vilken produkt som helst på Amazon, med vilket EAN-nummer som helst. Det enda villkoret var att detta nummer inte redan användes för en annan produkt på Amazon. Denna tillåtelse orsakade dock problem för ett fåtal legitima säljare vars nummer stulits av någon annan och använts olagligt.

Skanna Amazon efter använda streckkodsnummer

Under 2016 infördes strängare regler och Amazon försökte “städa upp” i sin databas. Trots detta finns det fortfarande streckkodsnummer som används på Amazon och som strider mot de nummer som vi äger och säljer. För att undvika problem med detta har vi implementerat en alltmer sofistikerad sökprogramvara som använder djupgående sökning i Amazons databaser för att hitta dessa bedrägliga äldre nummer.
Alla våra nummer kontrolleras av denna programvara för olaglig användning av andra parter innan vi säljer dem. Om några nummer hittas, dvs. om historiska bedrägliga listningar med våra nummer påträffas, raderar vi motsvarande nummer och säljer dem inte.

Nuvarande krav för streckkoder på Amazon

Som nämnts ovan finns det för närvarande tusentals produkter som listas på Amazon med streckkodsnummer från oss. Några exempel finns på: https://kopastreckkoder.se/produkter-pa-amazon/

Under de senaste åren har Amazon ökat restriktionerna för varumärkesprodukter (stora varumärken) som listas på Amazon med andra streckkodsnummer än det ursprungliga varumärkets (eventuellt för att stoppa piratkopiering eller olagliga listningar), och har därför blivit “strängare” med streckkodsnummer.

Vi kan inte säga vilken riktning Amazon kommer att ta när det gäller sin streckkodspolicy. Vi hoppas att Amazon kommer att vara rimliga och tillåta företag att lista produkter med legitima och verifierbara streckkodsnummer (som vi säljer). Men det är också möjligt att Amazon kommer att bli mer och mer restriktiva och till slut vägra att acceptera våra streckkoder.

Listing utan varumärke på Amazon

Du kan följa vår steg-för-steg-instruktionsvideo om hur du listar omärkt på Amazon.

Det finns fortfarande många kunder som använder våra streckkodsnummer för att lista sina omärkta produkter på Amazon. två saker att notera om detta:

  • Ibland ber Amazon om dokumentation av kopplingen mellan leverantören (du) och den ursprungliga streckkodslicenstagaren (som listas på gepir.org). Vårt garantibevis ger kunderna ett dokument som visar denna beviskedja. Vissa av våra kunder har fått detta accepterat av Amazon.
  • Nyligen (sedan slutet av 2019) har Amazon skärpt kraven på fältet “varumärke” vid listning. De uppmanar leverantörer att registrera sig i Amazon Brand Directory. Vi har dock kunnat lista produkter med “N/A” i varumärkesfältet (enligt Amazons rekommendation). Andra Amazon-leverantörer rapporterar att de kan använda “Generic” eller “un-branded” i varumärkesfältet.

Felkoder för Amazon

Det kan vara svårt att lista på Amazon. Några specifika felkoder kan ofta uppstå när du försöker lista på Amazon. Vanligtvis gäller dessa fältet “Brand” under listningsprocessen.

Lyckligtvis har dessa dock vanligtvis en enkel lösning. Du kan hitta vanliga felkoder och deras lösningar här: https://kopastreckkoder.se/amazon-felkoder-och-hur-du-loser-dem/.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Köp streckkoder eller se några av våra streckkoder som används på Amazon