Översikt över streckkoder

Översikt över streckkoder stregkoderÖversikt över streckkoder stregkodeÖversikt över streckkoder GLNÖversikt över streckkoder stregkoder
Detaljhandelsprodukter använder antingen EAN-13 (t.ex. i Europa) eller UPC-A (t.ex. i USA) streckkoder. Dessa används för alla detaljhandelsprodukter med undantag för böcker och tidskrifter.

EAN-koder (EAN-13) används främst i hela världen i alla länder utom USA och Kanada, där UPC-koder är vanligare. Skillnaderna mellan UPC-A och EAN-13 kan du se här.

Vilken streckkod ska jag köpa?

De flesta av våra kunder beställer ett 13-siffrigt EAN-nummer inkl. EAN-streckkod eftersom det är den vanligaste typen av streckkod som kan användas på alla detaljhandelsprodukter i hela världen, utom böcker och tidskrifter.

Klicka på respektive produkt nedan för att få den information du behöver.

Info för förstagångsköpare

Information för förstagångsköpare

EAN streckkoder

EAN streckkoder

UPC streckkoder

UPC streckkoder

GLN

GLN

ITF-14 för kartonger

ITF-14 streckkoder för kartonger

Sekventiella streckkoder

Code-39/128 för office

Mer information om streckkoder

Kolla gärna in vår FAQ-sida eller kontakta oss om du har några frågor eller behöver råd.

Se Streckkodsregistrering för fördelarna med att registrera din streckkod. Vid köp av ovanstående streckkodspaket ingår denna tjänst redan.

Vad är skillnaden mellan EAN, GTIN och streckkod?

Det finns ingen skillnad mellan EAN och GTIN. Officiellt ersattes termen EAN (”European Article Number”) av termen GTIN 2009, men detta har ännu inte blivit allmänt språkbruk. När man säger ”GTIN” eller ”EAN-kod” menar man ofta kombinationen av ett 13-siffrigt EAN-nummer och en streckkod.
Denna ekvation är förståelig ur praktisk synvinkel, men inte helt korrekt. Streckkoder är helt enkelt en översättning av det 13-siffriga numret till en grafisk form som gör att streckkoden kan läsas med en skanner.

Det 13-siffriga numret är faktiskt tillräckligt för att unikt identifiera produkten, men streckkoden är nödvändig för skanningsprocessen.
Hos Streckkoder Sverige kan du köpa ditt 13-siffriga EAN-nummer med säkerhetscertifikat för att märka din produkt. Eller så kan du välja vårt EAN-streckkodspaket, som förutom EAN-numret även innehåller den tillhörande grafiska streckkoden.

Rekommenderas för dig