Streckkodsskanner-appar

Streckkodsskanner-appar

När du har registrerat dina streckkoder online kan du använda en streckkodsläsningsapp på din smartphone för att bekräfta att streckkoderna har registrerats. Det finns många Streckkodsskanner-appar på marknaden. Den ledande appen på marknaden är Zebra Barcode Scanner, som söker i BarcodesDatabase.org och andra stora streckkodsdatabaser på Internet; IBNREG.org, Amazon.com, UPCdatabase.org och flera andra.

Om produktinformationen inte kan hittas direkt på barcodesdatabase.org görs sökningar i de andra databaserna. Det innebär att du har största möjliga chans att hitta produktinformation för varje streckkod du scannar.

Klicka här för att komma till appen. Spara vid behov appen på din telefons startskärm.

Streckkodsskanner-appar