Streckkodssökning – Få mer information från en streckkod Streckkodssökning

Streckkodsdatabassajter eller appar söker på internet efter information som hänför sig till det särskilda streckkodsnumret som har angetts eller skannats. Informationen som returneras är vanligtvis företagsnamn och/eller kontaktuppgifter, relevant produktinformation eller till och med var du kan köpa en produkt från.

Du kan söka efter valfri EAN-13 eller UPC streckkod på olika webbplatser eller appar (till exempel International Streckkode Database, IBNREG, eller använder smartphone-appar). Om du äger ett streckkodsnummer och inga resultat hittas när du gör en streckkodssökning, kan du registrera din streckkod för att säkerställa att din information visas vid sökning.

Du kan också använda IBNREG-sökfunktionen på vår sida her.