Vad vi garanterar

Vi garanterar att:

 

1. Alla EAN-13 eller UPC-A streckkodsnummer som säljs är unika för dig och din produkt – de har inte           använts för en detaljhandelsprodukt tidigare och kommer inte heller att säljas till någon annan part i något skede.

2. Du kommer inte att debiteras anslutningsavgifter eller årliga medlemsavgifter. Alla streckkoder säljs mot en engångsavgift.

3. Alla streckkodsnummer som köps är lagliga för användning över hela världen. Våra EAN-13-nummer är lämpliga för internationell användning och UPC-A-nummer är bäst för användning i USA.

4. Alla streckkodsnummer kontrolleras för olaglig användning innan de säljs. I inget skede kan någon lagligt använda din streckkod på sin produkt utan din tillåtelse.

5. Alla streckkodsbilder levereras som bilder av hög kvalitet (600 dpi) i 5 olika grafiska format. De levereras i standardstorleken för den streckkoden om inget annat begärs.

6. Informationen på vår webbplats är sann i den utsträckning som vi vet vid tillfället.

7. Vi vill hjälpa dig och kommer att göra vårt bästa för att göra det. Men i händelse av att vi inte kan hjälpa, kommer vi att försöka hänvisa dig till ett annat företag som kan.