IBNREG

IBNREG IBN logo 3

The International Barcode Registry

IBNREG (International Barcode Registry) är en unik, molnbaserad tjänst som ger tillgång till kontaktinformation och/eller produktinformation för företag som använder registrerade streckkoder. De streckkoder som används av dessa företag är lagligt köpta och registrerade oberoende. Produktinformation laddas upp av företaget direkt, så att den är korrekt. Genom att helt enkelt skriva ett produkts streckkodsnummer i IBNREG kan vem som helst hitta ägarens kontaktinformation och/eller produktinformation för det streckkodsnumret.

Vem använder IBNREG?

  • Konsumenter som söker mer produktinformation än vad som står på förpackningen.
  • Konsumenter letar efter mer tillverkarinformation än vad som står på förpackningen.
  • Köpare i butiker, järnkedjor och stormarknader söker kontaktinformation när de skaffar nya produkter.
  • Appdesigners letar efter korrekta informationskällor om detaljhandelns streckkodsnummer.
  • Distributörer kontrollerar legitimiteten hos produkter de överväger att distribuera.
  • Online-återförsäljare (t.ex. Amazon) som vill kontrollera riktigheten av information om produkter som är listade till försäljning.

Sök i IBNREG IBNREG sök

(t.ex. 0735850060392 eller ProteinMore MASSBUILDER / MGN eller [email protected])

Om du har några frågor om streckkodsläsning är du välkommen att kontakta oss.

Vad är skillnaden mellan EAN, GTIN och streckkod?

Det finns ingen skillnad mellan EAN och GTIN. Officiellt ersattes termen EAN (”European Article Number”) av termen GTIN 2009, men detta har ännu inte blivit allmänt språkbruk. När man säger ”GTIN” eller ”EAN-kod” menar man ofta kombinationen av ett 13-siffrigt EAN-nummer och en streckkod.
Denna ekvation är förståelig ur praktisk synvinkel, men inte helt korrekt. Streckkoder är helt enkelt en översättning av det 13-siffriga numret till en grafisk form som gör att streckkoden kan läsas med en skanner.

Det 13-siffriga numret är faktiskt tillräckligt för att unikt identifiera produkten, men streckkoden är nödvändig för skanningsprocessen.
Hos Streckkoder Sverige kan du köpa ditt 13-siffriga EAN-nummer med säkerhetscertifikat för att märka din produkt. Eller så kan du välja vårt EAN-streckkodspaket, som förutom EAN-numret även innehåller den tillhörande grafiska streckkoden.