Streckkodsskanner-appar

Streckkodsskanner-appar ean13 scan

Appar för läsning av streckkoder

När du har registrerat dina streckkoder online kan du använda en streckkodsläsningsapp på din smartphone för att bekräfta att streckkoderna har registrerats. Det finns många Streckkodsskanner-appar på marknaden. Den ledande appen på marknaden är Zebra Barcode Scanner, som söker i BarcodesDatabase.org och andra stora streckkodsdatabaser på Internet; IBNREG.org, Amazon.com, UPCdatabase.org och flera andra.

Om produktinformationen inte kan hittas direkt på barcodesdatabase.org görs sökningar i de andra databaserna. Det innebär att du har största möjliga chans att hitta produktinformation för varje streckkod du scannar.

Klicka här för att komma till appen. Spara vid behov appen på din telefons startskärm.

Streckkodsskanner-appar

Har du fler frågor? Inga problem, kontakta oss bara via e-post eller telefon.

Hur fungerar streckkodsläsning?

Streckkoder är kodsymboler som är utformade för att läsas av optiska skannrar. Det finns ett antal olika streckkodstyper som är avsedda för olika ändamål.
En streckkod kan vara numerisk eller alfanumerisk. De kan tryckas på etiketter, kartong, papper eller plast. Beroende på skanner, streckkodstyp och storlek läses streckkoder av genom direktkontakt eller på ett avstånd av 10 meter.

Optiska skannrar använder optisk kontrast: en ljus yta reflekterar det mesta av det ljus som riktas mot den, medan en mörk yta absorberar det mesta av ljuset.
Genom att placera mörka balkar och ljusa rutor bredvid varandra och sedan låta en ljusstråle passera över koden erhålls information som motsvarar balkarnas och rutornas bredd. Denna information omvandlas sedan från en ljusintensitetssignal till en elektrisk signal i fotodetektorn. Idag används även digitalkameror med inbyggda avkodare för detta ändamål.