Vad vi garanterar

Vad vi garanterar DK

Vår garanti

Vi garanterar att:

  1. Alla EAN-13 eller UPC-A streckkodsnummer som säljs är unika för dig och din produkt – de har inte använts för en detaljhandelsprodukt tidigare och kommer inte heller att säljas till någon annan part i något skede.
  2. Du kommer inte att debiteras någon anslutningsavgift eller årlig medlemsavgift. Alla streckkoder säljs mot en engångsavgift och tillhör dig under en obegränsad tid.
  3. Alla streckkodsnummer som köps från oss är lagliga att använda över hela världen. Våra EAN-13-nummer är lämpliga för internationell användning och UPC-A-nummer är bäst för användning i USA.
  4. Alla streckkodsnummer kontrolleras för olaglig användning innan de säljs. Ingen får under några omständigheter lagligt använda ditt streckkodsnummer på sin produkt utan ditt tillstånd.
  5. All streckkodsgrafik levereras i hög kvalitet och i olika grafiska format.
  6. Informationen på vår webbplats är aktuell och sann enligt vår kunskap vid den givna tidpunkten. Vi vill hjälpa dig och kommer att göra vårt bästa för att ge dig den hjälp vi kan. I de fall vi inte kan leverera det du efterfrågar kommer vi att försöka hänvisa dig till ett annat företag som kan göra det.
  7. Se också vår återbetalningspolicy och streckkod acceptans.

Vad vi garanterar

Ovanstående garanti lämnas av Streckkoder Sverige ApS tillsammans med Internatonal Barcodes Network, vår internationella partner som levererar våra internationella streckkoder.

Kontakta oss gärna om du har några frågor om vårt företag eller våra streckkoder, eller se vår FAQ-sida.